He Wai

Te Ipukarea

Resources

Ngā paetukutuku

Te Ipukarea: National Māori Language Institute http://www.teipukarea.maori.nz

 

Hei pānui

He Waiata Onamata – Songs from the Past. (1998). Auckland: Te Reo Rangatira Trust with Huia Publishers.

Huata, N. (2000). The Rhythm and Life of Poi. Auckland: Harper Collins Publishers New Zealand Limited.

Ka‘ai, T. M. (2008). Ngoingoi Pēwhairangi: A Remarkable Life. Wellington: Huia Publishers.

Ka‘ai-Mahuta, R., Ka‘ai, T. & Moorfield, J. (Eds.) (2013). Kia Rōnaki – The Māori Performing Arts. Auckland: Pearson.

Kāretu, T. S. (1993a). Haka! Te Tohu o te Whenua Rangatira, The Dance of a Noble People. Auckland: Reed Books.

Ngata, A. T. (2004). Ngā Mōteatea, Part I (2004 edition). With translations by P. T. H. Jones. Auckland: Auckland University Press.

Ngata, A. T. (2005). Ngā Mōteatea, Part II (2005 edition). With translations by P. T. H. Jones. Auckland: Auckland University Press.

Ngata, A. T. (2006). Ngā Mōteatea, Part III (2006 edition). With translations by P. T. H. Jones. Auckland: Auckland University Press.

Ngata, A. T. (2007). Ngā Mōteatea, Part IV (2007 edition). With translations by H. M. Mead. Auckland: Auckland University Press.

Pēwhairangi, K. N. (Ed.) (1985). Tuini: Her Life and Songs. Gisborne: Te Rau Press Ltd.