He Wai

Te Ipukarea

Kōwhiri Whāiti

Tēnā tuhi mai tētahi kupu, tētahi rerenga rānei (tauira: “haka”). Ka taea hoki e koe te tāpiri atu tētehi tau (tauira: “2005”“haka 2005” rānei). Ko ngā wāhanga ka tirohia ko te ingoa o te waiata, te rā tito, ngā kupu katoa o te waiata, ngā whakamahuki, te iwi/hapū me te namatoro. Heoi anō, pēnā e hiahia ana e koe te titiro ki ngā ingoa o ngā waiata anake, tēnā rerekēhia ki te rārangi kei raro iho tonu.


Tohua ngā momo

Mā te CTRL+CLICK, te SHIFT+CLICK rānei koe e whiriwhiri ētahi momo.

E rapu ana koe i tētahi kaitito, i tētahi kapa rānei?

Pēnā e rapu ana koe i tētahi kaitito, i tētahi kapa rānei tēnā whakamahia mai ngā whiringa rapu e whai ake nei.