Kaitito

Tīmoti Kāretu

Tīmoti Kāretu

1937 -

I whānau mai ai a Tīmoti Karetu i te tau 1937, he uri ia nō Ngāi Tūhoe rāua ko Ngāti Kahungunu. He mātanga ia o te reo Māori, he tohunga tito waiata, he tohunga hoki ia ki ngā waiata me ngā haka a tāua, a te Māori. Ka mutu, e mōhiotia whānuitia ana ia ki ngā tōpito o te ao mō tāna whakapeto ngoi ki te whakarauora i te reo Māori.

Pānui tonu

Ngā waiata a te kaitito
Te Ipukarea

E noho ana

  • Kaitito: Tīmoti Kāretu,
  • Tau: 1981
  • Momo: Haka - Ngeri
  • Namatoro: KAR003

Ngā Kupu

         E noho ana i te ranga māheuheu
         Ka titiro whakarunga ki ngā whetū o te rangi
         Āritarita noa , āritarita noa
         Engari tē riro mai ki te kapu o taku ringa e
5       Ko te rite ki ngā taonga a ōku tīpuna
         E kōrerotia nei i te ao, i te pō, i te ao, i te pō
         Āe rānei te mau i ahau 
         Āe rānei te ngaro
         ki te pō, oti atu
10    Whakapakari nei au, te rangatahi, ki te pupuri

         Me te maumahara anō hoki ki tā Apirana i kī ai
         'Me mātua whare whakairo ka kīia te marae he marae,
         Me mātua kōrero Māori te tangata e kīia ai he Māori'
         Anei taku whakahoki ki a koe, e koro e,
15    Ahakoa ko te ātārangi noa iho o te whenua kei ahau
         Ahakoa te reo kāore i ahau
         Kei te oho taku mauri, kei te oho taku wairua
         Kei te rongo tonu au i te wehi, kei te mau tonu taku mana,
         Me pēhea kē atu hoki?
20     Ko au nei rā te whakatinanatanga o aku 
         tīpuna e moe mai rā i Paerau.

         Anei rā taku Māoritanga e mau nei i aku kanohi
         E mau nei i taku tinana, arā, ko taku kiri parauri
         Kia whakataukī ake ahau
25     'E kore e hekeheke, he kākano rangatira'
         Tihē mauri ora!

Ngā whakamārama

He ngeri tēnei i titoa i runga i te whakahau a ngā akonga kia āta titoa he ngeri mā rātou ake.  I waiho e rātou hei ngeri ki ngā whakataetae nui o te motu i tū nei ki Ākarana i te tau 1981.