Kaitito

James Te Wharehuia Milroy

Te Wharehuia Milroy

1937 --

Nō te tau 1937 i whānau mai ai a Te Wharehuia. He uri ia nō Ngāi Tūhoe. He mātanga reo Māori ia, ā, he kaiwhakahaere hoki ia i Te Panekiretanga o Te Reo Māori i Te Wānanga o Aotearoa. 

Pānui tonu

Ngā waiata a te kaitito
Te Ipukarea

He waiata tangi mō Hirini

  • Kaitito: Te Wharehuia Milroy,
  • Tau: 2003
  • Momo: Mōteatea - Waiata aroha
  • Namatoro: TWM001

Ngā Kupu

         Ko koe tēnā e Hī. E tō e te rā, e rehu ki te rua
         Ringiringi ā-wai, te roimata i aku kamo
         He mea mahue ahau i te hīkoinga wae
         Nōu, e Hī, whakangaro atu ana
5       ngā kūrae koe o maumahara

         Whakaahu ana te tara ki miti tai
         Kai raro koe e taku Atua. E aroha nei au.
         Kāti tō wairua te mahi nei, te haramai.
         Tēnei mātau ka kimi, e Hī, koutou ko ō tīpuna
10     Kua ruia nei ki raro ki Paerau

         Me aha e mutu ai te rangikanetanga
         Kia mauru ake ai te aroha
         Auē, auē.

         Ko koe tēnā e Hī!

Ngā whakamārama

He waiata aroha, he mōteatea tēnei mō Hirini Melbourne.Titoa ai tēnei waiata e Tākuta Wharehuia Milroy i te tau 2003, i muri tata mai i te matenga o tōna hoa, o tōna whanaunga. ka noho tēnei hei kupu aroha ki tētehi whanaungatanga kahurangi.