Taku Manu Tāwhiowhio

Kaitito

Jason King

Jason King

Ko Tainui te waka
Ko Waikato te iwi
Ko Ngāti Mahuta te hapū
Ko Te Koraha te marae
Ko Tahāroa te papakāinga

I tupu ai a Jason i te rekereke o ōna mātua, o ōna tūpuna ki roto o Tahāroa, ki Kāwhia, ana, nō Waikato, nō Ngāti Mahuta ki te hauāuru ia.

Pānui tonu

Kaitito

Valance Smith

Valance Smith

He kaiako a Valance Smith (Ngāpuhi, Waikato, Ngāti Mahuta) ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki-makau-rau.  Ka whakaako ia i ngā akoranga reo Māori (tohu paetahi), me te akoranga Tikanga Māori (tohu paerua).  He akoranga anō ōna ki Te Puna Mātauranga.  He pōtae anō ōna hei poukaiora, hei kaiwhaikōrero anō hoki mō AUT. Kātahi anō ia ka oti i tana tohu kairangi. 

Pānui tonu

Ngā waiata a te kaitito
Ngā waiata a te kaitito
Te Ipukarea

Taku Manu Tāwhiowhio

  • Kaitito: Jason King, Valance Smith,
  • Tau: 2011
  • Momo: Mōteatea - Pātere
  • Namatoro: KIN001

Ngā Kupu

             Kōrihi atu taku manu tāwhiowhio
             Ki te tini, ki te mano o Hākuturi
             Aku manu honenga
             Aku manu whitirua

5           Ki te kai
             Ki te inu i ngā wai o Horotiu
             Whakatau iho rā
             Ki te roro o te whare
             Nanao atu ai

10         Ki ngā here Pūrengi
             Rangitāmiro ai te kōwhao o te ngira
             Ka takakawehia te ara poutama
             Pupū ake ake ngā wai o Waitematā
             E tū atu ai Te Ipu a Mataaoho

15        Tū mai Rangipuke
             Ka karanga ā-Hape
             Whakawhiti atu ki te Rerenga Oraiti
             Te Whatu tauranga kāwau tikitiki
             Pou herenga waka

20         Ko te reo pōwhiri!
             Ko te reo karanga!
             Ko te mātāpuna o te kete Aronui!
             TAU, TAU, TAU ANA E!

Ngā whakamārama

I te marama o Hakihea, i te tau 2010, i toko ake te huatau kia titoa tētehi waiata mō Tā Pāora Reeves.  Nā tōna kaha ki te mahi i te ao Māori, i te ao Pākehā, ā, i te ao Atua anō hoki.  E mohiotia whānuitia ana e te tī, e te tā, ehake a Tā Pāora Reeves i te tangata, he ata kē ia nō te Atua.  Ko ia rā hoki te Manukura o te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau.

Nō reira, he waiata tautoko tēneki waiata.  He waiata whakareka hoki i ngana kupu, i ngana kōrero waiwaiā.  He waiata e tiutiu atu ana ki ngā manu o te kī, kia whakapiripiri mai ki te rākau taumatua, ki reira kōrerorero ai ngā take o te wā.  He pātere e takitaki haere ana i ngā tohu whenua, tohu maunga, tohu awa, tohu moana anō hoki.  Kei roto tonu i ngā ingoa o ngā wāhi he kōrero hītori tāngata, he kōrero hītori whenua mō Tāmaki Makau Rau.
He mihi tēneki ki a Valance Smith, nāna te taki o te waiata pātere nei me ngētehi o ngā kupu i tākoha mai. He mihi hoki ki a Ngarimu Blair (Ngāti Whātua), mō ngētehi o ngā whakamārama o ngā ingoa o te wāhi nei.  Ko te mihi whakamutunga ki a Tā Pāora Reeves i kapohia ake ia e te ringa o Hine-nui-te-pō i te 14 ō Here-turi-kōkā, i te tau 2011.  I tana matenga, i ūwhia a Aotearoa e te hukapapa o Taranaki, he tohu aroha, he tohu whakapono, he tohu rangatira.

Nō reira, e moe e koro, e oki.  Kei taku manu tāwhiowhio tiu kore, auē, taukiri ē!

Ētahi Kupu

1. Manu tāwhiohwio. 
Ko ia rā tētehi manu āmiorangi.  He manu e mātai whakamua ana kia kitea ai ngā āhuatanga, ngā rarunga o te wā.  He manu kaiārahi i Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau, The Auckland University of Technology (AUT University).

2. Tini o Hākuturi. 
He kaitiaki o te ngahere, kua whakaritea ko te manukura anō tētehi o ngā kaitiaki.

3. Manu honenga. 
He rangatira.

4. Manu whitirua. 
He rangatira.

6. Ngā Wai o Horotiu. 
Te ingoa o te marae o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau. He waiariki o mua i pupū ake ai i te taketake o Te Pae o Karangahape e tere atu nei ki tōna pūaha, ki a Te Rou Kai tae atu ki te Waitematā.

10. Pūrengi. 
Te ingoa o te wharenui.  He ingoa anō mō ngā taura o te waka e hono tahi ana i ngā ama, i te rā, i te pou hoki kei pakarū, kei wāwāhi.  Mā te pūrengi nei hei herehere i ngā tāngata i raro i te whakaaro kotahi, arā, i raro i te rangimārie.

11. Rangitāmiro ai te kōwhao o te ngira. 
Koirā hoki tā Kīngi Pōtatau Te Wherowhero kōrero mō te tuitui haere i ngā miro, i ngā hāhi, i ngā tāngata i raro i te kaupapa kotahi, arā, ko te Atuatanga tērā.  I noho hoki a Kīngi Pōtatau ki Tāmaki nei, ki ngā wāhi ki Pukekaroro, ki Pukekawa (kei te takiwā o Tāmaki Paenga Hira).  Ko ia hoki tētehi o ngā pou e tū mārō ana ki te roro o te wharenui, o Te Pūrengi.  Ko te wharenui te kōwhao o te ngira e kuhuna ai te iti me te rahi.  Kua kitea hoki ko Tā Pāora tētehi o ngā kōwhao, tētehi o ngā pononga a te Atua.

12. Ka takakawehia te ara poutama. 
Ko te pēpeha tēneki o te Wāhanga Māori ki Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau, arā, o Te Ara Poutama.

14. Te Ipu a Mataaoho. 
He maha ngā kōrero mō te tipua nei, mō Mataaho.  Ki ngētehi nō Hawaiki, ki ngētehi atu ko ia tētehi o ngā tama a Rangi me Papa.  Heoti anō, ki Tāmaki nei, ko Mataaho te kaitiaki o ngā ahi tipua.  E ai ki ngā kōrero mō Mataaho, i kawea mai e ia he ahi nō Hawaiki hei whakakā i ngā maunga.  Ki tā Ngāti Whātua kōrero, ko te Ipu a Mataaho, he ingoa anō mō Te Kapua Kai a Mataaho, ā, mō Maungawhau hoki.

15. Rangipuke. 
Ko te ingoa Māori o Albert Park, Tāmaki Makau Rau.  E toru ngā wāhi pā e noho ana ki Rangipuke, ko Horotiu ngōna ingoa katoa.

17. Rerenga Oraiti. 
I te tau 1680 i noho a Ngāti Huarere ki te wāhi nei, arā, ki ngā kūrae o ngā pae maunga.  I puta mai te ope tauā o Ngāti Whātua mai i Te Kaipara, ā, ka whawhai ngā iwi.  Ko te ingoa o tēneki kakaritanga ko Te Raupatu Tīhore.  Ki tā Ngāti Whātua kōrero, i karangahia a Kāwharu.  Nāna tēneki kakari i hautū.  I kīia ai, ko Kāwharu tētehi o ngā tino toa patu-tangata, ā, nō te waka o Tainui ia, nō Kāwhia.  Ka mutu ka toa a Ngāti Whātua, ko ngā mea o Ngāti Huarere i ora, ka panaia i te pari o ngā pae maunga nei.  Ka riro i a Kāwharu te whakawā ko wai ka ora, ko wai ka mate.  Ko ngētehi i hinga whakararo, ko ngētehi i peke whakararo i runga anō i te whakaaro, me i hopukina rātou ka noho hei taurekareka mā Ngāti Whātua.  Koirā te take i ‘iti’ ai te rerenga me te oranga o Ngāti Huarere.  Hoki mai ai ki te tau 1840, i te 18 ō Mahuru, ko tēneki te wā i whānau mai ai te Tāone o Ākarana.  Ko Te Rerenga Oraiti te wāhi i rere tuatahi ai te pou haki o Aotearoa, nā wai rā, ka panoni te ingoa o Te Rerenga Oraiti.  Ka tapaina ko Britomart Point.  He ingoa whakamana i a HMS Britomart.  Nā te kaipuke nei te whenua o Tāmaki i tiro whānui, i rūri.

18. Te Whatu tauranga kāwau tikitiki. 
Kei te taketake o ngā pae maunga o Rerenga Oraiti he kōwhatu, ko ‘Te Whatu’ te ingoa.  Koiarā tētehi o ngā wāhi rongonui ka herehere ai ngā waka ka ū ki uta.  He tauranga waka te toka nei ki ngā ākau o Tāmaki Makau Rau.  Ko te ‘kāwau tikitiki’ he kupu whakarite mō te rangatira.  Nā te rongonui ka tau mai ai ngā manu o te wao, o te tai, o te wai.  Koia hoki ko te pānga ki te manukura o te whare wānanga, ko ia kē te kaikōrihi, anō nei he huia whakahuihui.

19. Pou herenga waka. 
Tāmaki herehere ngā waka.

22. Ko te mātāpuna o te kete Aronui! 
I whiria tēneki rerenga hei ingoa mō te whare wānanga nei.  He rerenga e kapo ake ana i te ia, i te ngako o te kaupapa o te whare wānanga.  He kete pupuru mātauranga te kete aronui.